محل تبلیغات شما

...
برای درک آغوشم، شروع کن، یک قدم با تو


تمام گامهای مانده اش با من


منم زیبا


که زیبا بنده ام را دوست می دارم


تو بگشا گوش دل، پروردگارت با تو می گوید


ترا در بیکران دنیای تنهایان


رهایت من نخواهم کرد.


رها کن غیر من را، آشتی کن با خدای خود


تو غیر از من چه میجویی؟


تو با هر کس به غیر از من چه میگویی؟


تو راه بندگی طی کن عزیزا، من خدایی خوب میدانم


تو دعوت کن مرا با خود به اشکی . یا خدایی، میهمانم کن


که من چشمان اشک آلوده ات را دوست میدارم


.

.


بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک


شاخه‌های شسته، باران خورده، پاک


آسمان آبی و ابر سپید


برگ‌های سبز بید


عطر نرگس ، رقص باد


نغمه شوق پرستوهای شاد


خلوت گرم کبوترهای مست


نرم نرمک می‌رسد اینک بهار


خوش به حال روزگار


خوش به حال چشمه‌ها و دشت‌ها


خوش به حال دانه‌ها و سبزه‌ها


خوش به حال غنچه‌های نیمه باز


خوش به حال دختر میخک که می خندد به ناز

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
چهارصفه Gary's notes فال ماه Maria's memory stafrebema نمونه نامه اداری ، نامه نگاری عطر یاس Cheryl's style creakguematli نرم افزار جمع آوری ایمیل های ایرانی